2014: WAT IS VERANDERD BIJ DE OVERDRACHT VAN HET FAMILIE BEDRIJF?

Sinds 2012 is in het Vlaamse gewest de wetgeving voor de overdracht van een familiebedrijf sterk veranderd. Voorheen waren de successierechten herleid tot 0%, mits aan bepaalde voorwaarden te voldoen en hanteerde men verlaagde tarieven voor de schenking ervan.

Sinds 2012 heeft men de redenering en de tarieven omgekeerd: gezien vele Belgische ondernemingen problemen hebben met de opvolging, wil men het vooraf doorgeven van het bedrijf aanmoedigen. Daarom is de schenking aantrekkelijker gemaakt door de schenkingsrechten te herleiden tot 0% . Tegelijkertijd is  de vrijstelling van successierechten voor het familiebedrijf ingetrokken en verhoogd tot een vast tarief van 3% of 7% indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Met “familiebedrijf “ worden zowel familiale ondernemingen als (de aandelen van) familiale vennootschappen bedoeld.

De voorwaarden waaraan moet voldaan worden bij de vrijstelling van schenkingsrechten of de verlaagde vaste tarieven van successierechten zijn gelijklopend. De belangrijkste zijn:

* economische activiteit

*  participatievoorwaarde

* continuiteit

* attest