wat betekent “doorschenken” juist?

Sinds 1 september 2018 heb je de mogelijkheid om een erfenis van bijvoorbeeld je ouders door te schenken aan je eigen nabestaanden.

Dit kan via een kosteloze schenking, maar moet wel gerealiseerd worden binnen het jaar na het overlijden.

Als opa vergeten is een generatiesprong te organiseren, kan deze doorschenking een goede oplossing zijn.

Een jaar de tijd om uit te maken wat juist en voor hoeveel is natuurlijk een comfortabele termijn.