WAAROM IS MIJN HUWELIJKSCONTRACT BELANGRIJK?

Indien iemand uit een gehuwd paar overlijdt, wordt eerst en vooral het huwelijkscontract beëindigd. Op basis hiervan zal de nalatenschap worden samengesteld. Daarom is het huwelijkscontract zo belangrijk bij de nalatenschap van gehuwden.

Twee elementen spelen hierbij een beslissende rol :

1. De keuze van het huwelijksstelsel.

De meeste mensen zijn gehuwd onder het wettelijk huwelijksstelsel, ook het gemeenschappelijk stelsel genoemd. Ook al diegenen die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract, vallen onder dit stelsel. Wanneer een gehuwde partner overlijdt,  bestaat zijn nalatenschap uit enerzijds zijn eigen vermogen en anderzijds de helft van het gemeenschappelijk huwelijksvermogen.

Indien de kinderen als de wettelijke erfgenamen optreden, zal de langstlevende echtgenoot/echtgenote het vruchtgebruik erven van de hele nalatenschap en de kinderen de blote eigendom.

Indien er andere personen dan de kinderen optreden als wettelijke erfgenamen (bijvoorbeeld omdat het echtpaar geen kinderen heeft) zal de de langstlevende echtgenoot/echtgenote de volle eigendom erven op  de helft van het gemeenschappelijk huwelijksvermogen en het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overleden echtgenoot/echtgenote.

Steeds vaker huwen mensen onder het stelsel van scheiding van goederen.

Wanneer één van de partners overlijdt,  bestaat zijn nalatenschap uit zijn eigen vermogen. Indien de kinderen als de wettelijke erfgenamen optreden, zal de langstlevende echtgenoot/echtgenote het vruchtgebruik hiervan erven en de kinderen de blote eigendom

2. De bepalingen of clausules in het huwelijkscontract.  

Men kan in het huwelijkscontract specifieke bepalingen of clausules toevoegen om af te wijken van de wettelijke manier van samenstelling en verdeling van het eigen vermogen en het eventueel huwelijksvermogen.

De meest bekende is de ‘langst-leeft-al-heeft’-clausule die een maximale bescherming van de langstlevende echtgenoot/echtgenote nastreeft in het kader van een wettelijk huwelijksstelsel. Het “keuzebeding” biedt een goed alternatief aan voor voorgaande clausule. Het ”alsof- of verrekeningsbeding” wint sterk aan populariteit. De “Contractuele Erfstelling” is een overeenkomst tussen echtgenoten waarbij ze elkaar (een deel van) de huidige en de toekomstige goederen schenke

Hoe kan u uw huwelijkscontract wijzigen?

Indien beide echtgenoten akkoord gaan, kan een huwelijkscontract steeds gewijzigd worden. Je kan zo kiezen voor een ander huwelijksstelsel of bepaalde clausules laten schrappen of toevoegen.

Naast uw huwelijkscontract is belangrijk

* je beschikkingen via testament      

* je beschikkingen via schenkingen