SUCCESSIERECHTEN OP GEZINSWONING VRIJGESTELD SINDS ’07

Sinds 2007 is er een vrijstelling van de successierechten op
het erfdeel van de gezinswoning.
Dat wil zeggen dat men géén successierechten meer moet betalen voor elk deel
dat men erft in de gezinswoning.
Of men nu een deel in volle eigendom of een deel in vruchtgebruik erft, maakt
geen verschil : men betaalt 0% successierechten.

Opgelet : deze 0-tarief geldt enkel voor de echtgeno(o)t(e),
niet voor andere erfgenamen zoals de kinderen en de ouders.

Kunnen samenwonenden ook genieten van deze vrijstelling?

Samenwonenden kunnen “net als gehuwde partners” sinds 1 januari 2007 genieten van de vrijstelling van successierechten op de gezinswoning.

Voor wie wettelijk samenwoont is dat heel eenvoudig: onmiddellijk na de verklaring tot wettelijke samenwoning in je gemeente kan je genieten van die vrijstelling. Je hoeft daar verder niets meer voor te doen.

Anders is het voor wie samenwoont zonder deze verklaring bij de gemeente, voor wie zogenaamd “feitelijk” samenwoont. In dat geval moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet minstens 3 jaar echt samenwonen in de gezinswoning. Zorg voor voldoende bewijzen. Bijvoorbeeld door in het bevolkingsregister de domicilie van jouw en je partner te laten inschrijven op het adres van de gezinswoning. Laat ook je post bezorgen op het adres van de woning. De gezinswoning moet centraal staan in je familiale leven.
  • Je moet een gemeenschappelijke huishouding voeren. Ieder moet zijn bijdrage leveren, zij het in verhouding met zijn of haar mogelijkheden. Iemand met een kleiner inkomen, moet in verhouding dus minder bijdragen. Concreet volstaat het dat beide partners een gemeenschappelijke zichtrekening openen waarop elke maand een deel van beide lonen wordt overgemaakt. Via deze rekening betaal je bijvoorbeeld de facturen van gas, electriciteit en water voor de gezinswoning.

Hoe waterdicht is een samenlevingscontract?

Wie samenwoont, geniet op heel wat vlakken bescherming die de wetgever heeft geregeld. Daarnaast zijn er toch ook belangrijke zaken die NIET geregeld zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat samenwonenden niet automatisch van elkaar erven wanneer één van de partners overlijdt. Wie erft dan wel? Dat zijn de directe erfgenamen, zoals vader of moeder, broers of zussen. Helaas zijn heel wat samenwonenden daar niet voldoende over ingelicht.

Een testament biedt wél zekerheid. Daarin kan je laten opnemen wie wat erft wanneer er iets gebeurt, ook dat moet uiteraard passen binnen wat de wet toelaat en niet toelaat. Maar het sluit in elke  geval verdere nare verrassingen bij een dramatische gebeurtenis als een overlijden.