hoe kan je nu goedkoper laten erven door vrienden?

Vanaf 2021 zal je in Vlaanderen 15.000 euro kunnen nalaten aan een vriend aan de erfbelasting van slechts 3% ipv 35% of meer.

Toch kan het zijn dat de vriend meer zal betalen.

OVERWEEG TOCH MAAR EEN SCHENKING

Laat je iets na aan een goede vriend of vriendin, dan wordt er vandaag tot 55% Vlaamse erfbelasting op geheven. . Zelfs op de laagste schijf tot 35.000 euro betaalt die vriend nog altijd 25%. Vanaf 1 juli 2021 komt daar verandering in , want vanaf dan zal je jouw vriend een ‘vriendenerfenis’ kunnen nalaten waarop er minder erfbelasting wordt geheven. Tot 15.000 euro betaalt je vriend(in) slechts 3%. Dat is een korting van 3.300 euro. Maar boven 15.000 euro kan de erfbelasting wel nog tot 55% oplopen.

Het is wel noodzakelijk een testament op te maken waarin je je vriend begunstigt, zonet zal hij of zij niet van je kunnen erven.

 

Niet altijd 3%?

Als de vriend(in) samen met andere vrienden of verre erfgenamen erft, zal hij of zij meer erfbelasting moeten betalen. De reden ligt hem in de manier waarop de erfbelasting berekend wordt. In de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders) wordt het bedrag eerst gedeeld door het aantal erfgenamen en daarna wordt het tarief per erfgenaam toegepast. Maar in de zijlijn (verdere erfgenamen) en voor vrienden gebeurt dat anders: daar wordt eerst het tarief berekend en dan wordt er gedeeld tussen de erfgenamen, waardoor de erfgenamen meer betalen dan in de rechte lijn.

 

 

Het gunstige tarief van 3% zal dus enkel van toepassing zijn als de ‘beste vriend(in)’ alleen erft of samen met de partner of erfgenamen in de rechte lijn. Zijn er andere wettelijke erfgenamen betrokken, dan zal het gunsttarief niet kunnen toegepast worden.

 

Is het dan niet beter te schenken?

Voor vrienden bedraagt het schenkingstarief 7%. Het is een vlak tarief, wat betekent dat het bedrag van de schenking geen belang heeft, het blijft altijd 7%.

En of er dan ook geschonken wordt aan anderen of er later geërfd wordt anderen, speelt hier helemaal geen rol meer.