MAART 2014 : UITKERING LEVENSVERZEKERING MOET HET TESTAMENT VOLGEN

Sinds maart 2014 is de overgangsmaatregel afgelopen die twee jaar eerder van start was gegaan.

Het gebeurt vaak dat iemand een testament opstelt in het voordeel van bepaalde personen, maar hierbij over het hoofd ziet dat er vroeger reeds een levensverzekering is afgesloten waarbij de begunstigde niet overeenkomt met het testament.

Vaak wordt er als begunstigde bij een levensverzekering “de wettelijke erfgenamen” vermeld. Deze wettelijke erfgenamen krijgen dan ieder een gelijk deel van  het kapitaal uitgekeerd. Wie een testament maakt, wil meestal net van deze gelijke verdeling afwijken, of wil bepaalde wettelijke erfgenamen zo mogelijk uitsluiten.

Daarom geldt de nieuwe regeling als volgt: Bij een vermelding van “wettelijke erfgenamen” zal zo goed mogelijk de verdeling zoals voorzien in je testament worden gevolgd. Men gaat er immers van uit dat je in je testament je eigenlijke laatste wil formuleert.

Voorbeeld:

Raf is vrijgezel en heeft geen afstammelingen. Hij heeft een broer, een zus, maar ook een neef Roger met wie hij veel opschiet. Als begunstigde voor zijn levensverzekering staat vermeld, “de wettelijke erfgenamen”, wat in dit geval zijn broer en zus zijn. 

Later maakt hij een testament op waarbij hij besluit zijn neef Roger ook een derde van zijn nalatenschap toe te wijzen.

Vroeger zou de levensverzekering enkel zijn uitbetaald aan zijn broer en zijn zus, ieder voor de helft, als wettelijke erfgenamen.

Sinds maart 2014 moet echter de uitbetaling van de levensverzekering ook gedeeld worden met de neef, zoals bepaald in het testament.

Indien Raf als begunstigde niet zijn “wettelijke erfgenamen” zou vermeld hebben, maar bijvoorbeeld “mijn broer en mijn zus”; zou er niets veranderd zijn en zou de uitkering toch verdeeld worden over de broer en zus.

Maar indien Raf als begunstigde had vermeld “mijn neef Roger”, zouden zijn broer en zus als wettelijke erfgenamen niets ontvangen hebben uit levensverzekering.

Indien je dit echt niet wil, kan je dat ook duidelijk maken in je testament of kies je voor een andere formulering als begunstigde van de levensverzekering.

Maar als je dit niet doet, zal de uitbetaling van de levensverzekering op dezelfde manier gebeuren zoals je aangeeft in jet testament. Het is uiteraard aan de verzekeringsmakelaar om de mensen hiervan voldoende te informeren.

Opgelet : deze regeling geldt dus alleen indien er als begunstigde “de wettelijke erfgenamen” wordt vermeld