KAN IK EEN SCHENKING TERUGEISEN?

Een schenking is altijd gratis zolang ik als schenker minstens drie jaar later nog in leven ben?

Je stelt zelf snel een document op waarop je formuleert aan wie je wat schenkt? Dit geeft je toch gewoon af aan een notaris?

Je heeft teveel geschonken zodat je niet meer voldoende voor jezelf overhoudt? Je zou graag uw schenking terugeisen? Kan dat?

De mogelijkheden van schenkingen zijn erg ruim en bieden interessante mogelijkheden voor de verdeling van jouw vermogen bij leven.

Schenkingen zijn erg populair geworden omwille van de verlaagde tarieven bij schenking van roerende goederen. Deze schenkingsrechten verschillen naarmate men roerende of onroerende goederen betreft.

VUISTREGELS

1. Een schenking is in principe onherroepelijk. Eenmaal geschonken kan je het niet meer terugeisen.

2. In principe ben je verplicht elke schenking te laten registreren. Je betaalt hierbij de vereiste schenkingsrechten.

3. Een handgift en een bankgift laat men meestal niet registreren. Ze zijn dan vrij van schenkingsrechten. Opgelet : de begunstigde betaalt echter wel successierechten op het geschonken goed indien de schenker binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. Dat wil zeggen dat de schenking terug bij de nalatenschap van de schenker wordt toegevoegd.

4. Een goede redactie en de juiste vormvereisten zijn essentieel voor de correcte uitvoering van een schenking. Het is zinvol om je te laten bijstaan door zijn notaris of raadsman.

5. Men kan niet zomaar alles wegschenken bij zijn leven, men  is in principe beperkt tot het beschikbaar deel. Sommige erfgenamen worden beschermd door de wet en hebben steeds recht op een bepaald deel van het vermogen van de schenker.

Er zijn veel soorten schenkingen met allerlei modaliteiten of lasten