KAN EEN SCHENKINGS-VERZEKERING NUTTIG ZIJN?

De Schenkingsverzekering is terecht populair

Wat meer en meer aan belang wint is de verzekering tegen de 3-jarige termijn die men moet respecteren bij de handgift of de bankgift :
Indien u een bankgift doet volgens de juist vormvereisten, bent u niet verplicht om schenkingsrechten te betalen. Indien u als schenker echter binnen de 3 jaar na deze bankgift zou overlijden, wordt deze bankgift aanzien alsof het nooit uw vermogen heeft verlaten.  Bijgevolg worden deze giften bij uw erfenis toegevoegd en moeten de begiftigden hierop  successierechten betalen en deze kunnen een stuk hoger zijn dan de schenkingsrechten.
Via een schenkingsverzekering is het nu mogelijk om een plots overlijden van de schenker tijdens deze 3-jarige termijn te verzekeren. Het risico is dus het plots overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking, en het bedrag dat wordt verzekerd is het bedrag dat uw erfgenamen zouden moeten betalen aan successierechten.
Deze schenkingsrechtenverzekering is bijgevolg een  tijdelijke verzekering (maximaal 3 jaar) voor een vast bedrag (de eventueel verschuldigde successierechten).
De premies liggen meestal tussen 1% en 1,5% van het geschonken bedrag, dus heel wat lager dan de minimale schenkingsrechten van 3%, zodat u meestal een flinke besparing kan realiseren.
meer weten ?
 

Successierechten verzekeren, is dit nuttig ?

Jazeker, er bestaan tegenwoordig tal van mogelijkheden.
Indien u geen erfgenamen heeft in rechte lijn en/of u bent erg vermogend, kunnen de successierechten zodanig oplopen dat een successierechtenverzekering zeker te overwegen valt. Men maakt een simulatie van de te betalen successierechten door uw erfgenamen en dit bedrag wordt verzekerd voor een bepaalde termijn of tot aan uw overlijden. Daar zijn allemaal mogelijkheden in.
Deze verzekering is uiteraard goedkoop als u nog jong bent, maar relatief duur als u reeds hoog bejaard bent en/of er een “ongezonde” levenswijze op nahoudt.
Toch loont het vaak de moeite om een berekening te laten maken. U kan ook slechts een gedeelte van de successierechten laten verzekeren. Er zijn tegenwoordig tal van mogelijkheden.
meer weten ?