IS EEN DUO-LEGAAT IETS VOOR MIJ ?

HET DUO-LEGAAT

Het duo-legaat  kan omschreven worden als de bepaling in een testament waarbij de wilsbeschikker een bijzondere legataris en een algemene legataris aanstelt. De algemene legataris heeft dan als ‘last’ of plicht de successierechten van de bijzondere legataris te betalen. Dit wordt vooral toegepast indien men een ver familielid wil begunstigen en tegelijkertijd ook een liefdadigheidsinstelling of een organisatie dat zich inzet voor een goed doel, meestal onder de vrom van een vzw.

Bijvoorbeeld : Het Rode Kruis Vlaanderen, Broederlijk delen, Artsen Zonder Grenzen, en dergelijke.

Indien men (een deel van) zijn nalatenschap schenkt aan zulke organisatie met een goed doel, bedragen de successierechten in Vlaanderen slechts 8,8% (in Wallonië slechts 7% en in het Brussels Gewest 12,5%). Men kan dus profiteren van dit verlaagd tarief van toepassing voor een organisatie van het goede doel enerzijds en anderzijds vermijden dat uw ver familielid of vriend veel successierechten moet betalen. Het principe van het duo-legaat is eenvoudig en kan een aanzienlijke besparing aan successierechten opleveren, waarbij de vzw mee kan genieten van het belastingvoordeel. Toch is deze techniek altijd ‘maatwerk’ met vrij ingewikkelde berekeningen. De hulp van een notaris of raadgever is hierbij aangewezen.

De voordelen kunnen het best worden uitgelegd via een concreet voorbeeld, waarbij in grote lijnen de fiscale voordelen van een duo-legaat worden verduidelijkt.

We veronderstellen volgende situatie : Jan wenst zijn vermogen na te laten aan zijn neef Michel. Deze begunstigde neef moet echter hoge successierechten betalen. Daarom overweegt Jan een duo-legaat waarbij hij bijvoorbeeld het Rode Kruis Vlaanderen aanduidt als algemene legataris en zijn neef Michel als bijzondere legataris.

 

VOORBEELD 1 – WETTELIJK STELSEL ZONDER DUO-LEGAAT

Jan laat aan zijn neef Michel een vermogen na van € 200.000  (8.000.000 BEF).

Via het wettelijk stelsel bedragen de successierechten voor Michel  € 110.000 :

€  75.000 x 45 %            =            €  33.750

€  50.000 x 55 %            =            €  27.500

€  75.000 x 65 %            =            €  48.750

€ 200.000                                    € 110.000 (4.400.000 BEF)

Resultaat: Michel verkrijgt netto € 90.000 (3.600.000 BEF)

 

VOORBEELD 2 – MET DUO-LEGAAT

Via het duo-legaat laat Jan

-aan zijn neef Michel een bedrag na van € 100.000

-aan het Rode Kruis een bedrag na van € 100.000

Het Rode Kruis krijgt als bijzondere opdracht om alle successierechten te betalen.

Via dit duo-legaat bedragen de successierechten voor het Rode Kruis € 56.300

De berekening van deze successierechten, te betalen door het Rode Kruis

€ 100.000 x 8,8 %         =            €  8.800 (voor deel Rode Kruis)

€ 75.000 x 45 %            =            € 33.750 (voor deel van Michel)

€ 25.000 x 55 %            =            € 13.750 (voor deel van Michel)

€ 200.000                                    € 56.300 (2.252.000 BEF)

Resultaat: Michel verkrijgt netto € 100.000 (4.000.000 BEF) en

het Rode Kruis houdt netto € 43.700 (1.748.000 BEF) over.

 

VOORBEELD 3 – Met DUO-LEGAAT

Via het duo-legaat laat Jan

-aan zijn neef Michel een bedrag na van € 120.000

-aan het Rode Kruis een bedrag na van € 80.000

Het Rode Kruis krijgt als bijzondere opdracht om alle successierechten te betalen.

Via dit duo-legaat bedragen de successierechten voor het Rode Kruis € 65.540

De berekening van de successierechten, te betalen door het Rode Kruis

€ 80.000 x 8,8 %           =            €  7.040 (voor deel Rode Kruis)

€ 75.000 x 45 %            =            € 33.750 (voor deel van Michel)

€ 45.000 x 55 %            =            € 24.750 (voor deel van Michel)

€ 200.000                      =            € 65.540 (2.621.600 BEF)

 

Resultaat: Michel verkrijgt netto € 120.000 (4.800.000 BEF) en

het Rode Kruis behoudt netto € 14.460 (578.400 BEF)

Indien Michel in deze voorbeelden geen familie zou zijn van Jan, maar bijvoorbeeld een buur of een goede vriend,  of mocht de nalatenschap van Jan nog groter zijn, wordt het fiscale voordeel nog interessanter.