HOE FISCAALVRIENDELIJK KAN SUCCESSIE ZIJN?

Echtgenoten erven alleen het vruchtgebruik van elkaars goederen ?
Broers en zussen betalen hoge successierechten, klopt dat ?
U heeft geërfd van uw beste vriend, welke kosten dient u hierop te betalen?
U bent samenwonend, en dus erft u automatisch van elkaar ?

Erfenisrechten zijn belastingen die zoals alle andere belastingen berekend worden via een progressief tarief : hoe meer u erft, hoe hoger de belastingtarieven zijn en hoe meer belastingen u betaalt.

Afhankelijk van de familieband hanteert de  fiscus verschillende tarieven.  Voor een overzicht van de tarieven voor het Vlaamse Gewest :   Lees Meer…

Bij de berekening gelden volgende regels, waarbij dichtere familie een gunstigere regeling krijgt :

1. erfenissen in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden

De successierechten worden afzonderlijk berekend op de onroerende en de roerende goederen inde nalatenschap.

Dat betekent dat de nalatenschap vooreerst wordt opgedeeld in 2 delen : enerzijds het roerend vermogen en anderzijds het onroerend vermogen. Elk soort vermogen wordt dan verdeeld over het aantal erfgenamen. Op deze bedragen per erfgenaam worden dan de successierechten berekend. Deze berekening is de meest voordelige voor de erfgenamen, omdat elke erfgenaam per soort vermogen kan genieten van de laagste tarieven.

Sinds 1 januari 2001 kunnen ook samenwonenden in het Vlaamse Gewest genieten van de tarieven en de voordelige berekenigswijze zoals geldt voor echtgenoten. Hiervoor moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Let echter op :
De vererving tussen samenwonenden gebeurt niet automatisch, tenzij op beperkte wijze voor wettelijk samenwonenden. 
Men dient nog steeds een beroep te doen op bijvoorbeeld een testament.

Momenteel kunnen ook de stiefkinderen van deze voordelen genieten en in Vlaanderen ook de zogenaamde “zorgkinderen”. Hiervoor moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Opgelet: de vererving gebeurt niet automatisch.

2. erfenissen tussen broers en zussen

de nalatenschap wordt niét opgedeeld in een roerend vermogen en onroerend vermogen. Het totale vermogen wordt verdeeld over het aantal erfgenamen. Op deze bedragen worden dan de successierechten berekend per persoon.

3. erfenissen tussen alle andere personen

de nalatenschap wordt niét opgedeeld in het roerend vermogen en het onroerend vermogen en de successierechten worden berekend op het totaal van de nalatenschap en pas daarna uitgesplitst over de verschillende erfgenamen. Zo kunnen de erfgenamen niet afzonderlijk genieten van de laagste tarieven, wat deze soort berekening het minst gunstigste maakt.