BESTEL HET BOEK : JE PENSIOEN GOED GEREGELD?

Je pensioen goed geregeld?

door Geert Peeters

Uitgegeven bij Lannoo op einde 2011
bestellen kan via www.Lannoo.be voor 17,99 euro
www.lannoo.be/je-pensioen-goed-geregeld
in dit boek krijg je een erg ruim overzicht van de meest gestelde vragen omtrent erfeniszaken.
de inhoudstafel:

 

Je pensioen goed geregeld

Hoofdstuk 1. Mijn pensioen vandaag en morgen

§1. De samenstelling van mijn pensioen

1. wat zijn de zes pijlers van het vermogen van een gepensioneerde?

2. Waarom is pensioensparen zo populair?

3. Tot welke leeftijd kan ik doorgaan met pensioensparen?

4. Wat is het verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenfonds?

5. Welke voordelen biedt mijn groepsverzekering?

6. Wat doe ik met mijn groepsverzekering als ik van werk verander?

7. Wat is het belang van de vierde, vijfde en de zesde pijler?

 

§2. mijn rustpensioen

8. Hoe groot is mijn rustpensioen?

9. Hoe groot is mijn rustpensioen bij een gemengde loopbaan?

10. Krijg ik een gezinspensioen of een alleenstaande pensioen?

11. Hoe groot is mijn rustpensioen als ik deeltijds gewerkt heb?

12. Wat is het gevolg van tijdskrediet (loopbaanonderbreking) op mijn pensioenberekening?

13. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus of een pensioensupplement?

14. Onder welke voorwaarden kan ik vervroegd met pensioen gaan? 

15. Kan ik ook later met pensioen gaan dan op mijn 65ste?

 

§3. het overlevingspensioen

16. Wanneer heb ik recht op een overlevingspensioen?

17. Moet ik een overlevingspensioen altijd aanvragen?

18. Hoe groot is mijn overlevingspensioen?

19. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

 

§4. het minimum pensioen

20. wanneer heb je recht op een gewaarborgd minimumpensioen?

21. Heb ik recht op een IGO, een InkomensGarantie voor Ouderen?

 

§5. pensioen en belasting

22. Hoeveel hou ik netto van mijn rustpensioen over?

23. Hoe wordt mijn aanvullend pensioen belast?

 

§6. Pensioen en bijverdienen

24. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik wil bijverdienen met behoud van mijn pensioen?

25. hoeveel mag ik maximaal bijverdienen als werknemer?

26 als ik bijverdien op zelfstandige basis, kan ik dan wel onbeperkt bijverdienen?

27. wat is de maximumgrens als ik zowel als zelfstandige en als werknemer bijverdien?

28. Hoeveel mag ik bijverdienen in het jaar dat ik met pensioen ga?

29. Hoeveel mag ik bijverdienen als ik een overlevingspensioen trek?

30. als bruggepensioneerde mag ik toch ook bijverdienen?

31. Als ik toch teveel bijverdien, welke sanctie volgt dan?

32. Wat gebeurt er met mijn gezinspensioen, als mijn echtgenoot te veel heeft bijverdiend?

33. Als kunstenaar of wetenschapper mag ik toch onbeperkt bijverdienen, zonder sanctie?

34. Ben ik verplicht de pensioendiensten in te lichten over mijn bijverdienste?

 

§7. Pensioen, echtscheiding en samenwonen

35. Kan ik mee genieten van het pensioen van mijn ex-echtgenoot?

36. Welke pensioenrechten heb ik als ik een tweede huwelijk aanga?

37. wat gebeurt er met mijn pensioen als ik feitelijk gescheiden leef?

38. Als ik ga samenwonen, moet ik dan een deel van mijn pensioen inleveren?

39. Trekt een feitelijk samenwonende meer pensioen dan een wettelijk samenwonende?

 

Hoofdstuk 2 : De verzekeringen

§1. De Hospitalisatieverzekering

1 Is een hospitalisatieverzekering nuttig?

2 Kan mijn verzekeringsmaatschappij mijn verzekering zomaar opzeggen?

3 En als ik van werkgever verander? Kan ik dan een opzeg krijgen?

4 Hoe hou ik mijn hospitalisatieverzekering betaalbaar?

5 Wat zijn de voordelen van een wachtpolis?

 

§2. De Levensverzekering

6 Hoe zit het principe van een levensverzekering in elkaar?

7 Wat is het verschil tussen een Tak 21, een Tak 23 en een Tak 26?

8 Hoe kan ik een levensverzekering vroegtijdig stopzetten?

9 Waarom is het belangrijk wie ik als begunstigde aanwijs?

10 kan ik mijn kleinkinderen als begunstigde aanduiden?

 

§3. De Vlaamse Zorgverzekering

11 Wat wordt vergoed via de zorgverzekering?

12 Wie moet bijdragen tot de zorgverzekering?

13. wanneer heb ik recht op een tussenkomst via de zorgverzekering?

14. Hoeveel bedraagt de tussenkomst door de zorgverzekering?

 

§4.  De Uitvaartverzekering

15 Wat is een uitvaartverzekering precies?

16 Wie kan zo’n verzekering afsluiten en hoeveel kost dat?

17 Hoe kan de verzekeraar weten dat je overleden bent?

18 Wat zijn de voor-  en nadelen van een dergelijke verzekering?

 

Hoofdstuk 3 : De Zorg, thuis of elders

§1 De Soorten ouderenzorg

1 Op welke soorten van ouderenzorg kan ik beroep doen?

2 welke diensten kan ik verwachten van mantelzorg en thuiszorg?

3 welke service biedt een serviceflat precies?

4 Op welke diensten kan ik rekenen in een WoonZorgcentrum (WZC) en in een RVT?

5 Wat als je vader of je moeder niet naar het rusthuis wil?

 

§2 De Kost van ouderenzorg

6 wat zijn de gemiddelde prijzen voor een verblijf in een serviceflat?

7 hoeveel kost een verblijf in een woonzorgcentrum per maand?

8 Met welke extrakosten boven op de dagprijs moet ik rekening houden?

9. Wanneer kan ik tussenkomst verkrijgen van het OCMW?

§3 De onderhoudsplicht

10 Waarin bestaat de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders?

11 Hebben mijn kleinkinderen, schoonkinderen of stiefkinderen ook onderhoudsplicht jegens mij?

12 Wij wonen samen en zijn niet gehuwd, heb ik ook onderhoudsplicht tov mijn partner?

13 Zal het OCMW altijd de terugvordering vragen bij de onderhoudsplichtigen?

 

§4 De Tegemoetkoming

14. Kan ik een tegemoetkoming ontvangen voor hulp aan bejaarden?

15. Kan ik een tegemoetkoming krijgen voor mijn incontinentie?

16. Wat houdt de aanpassingspremie voor de woning van bejaarden in?

Hoofdstuk 4 : Wat ik vooraf kan regelen?

§1 De Voorlopig bewindvoerder

1 wie gaat mijn goederen beheren als ik het zelf niet meer kan?

2 Hoe kan ik alléén onze zaken verder regelen als mijn echtgenoot het niet meer kan?

3 Waarop moet ik letten bij het geven van een volmacht?

4 Waarom wordt een voorlopig bewindvoerder aangesteld?

5 Wat mag een voorlopig bewindvoerder en wat niet?

6 Wie kan de aanstelling een voorlopig bewindvoerder vragen?

7 Hoe kan ik iemand op voorhand aanstellen als mijn voorlopig bewindvoerder?

8 Waarom zou ik ook een vertrouwenspersoon aanduiden?

 

§ 2. Mijn lichaam in eigen hand: Zorgplanning? Palliatieve zorg? Euthanasie?

9. Wat is Zorgplanning?

10. Wat is palliatieve zorg?

11. Heb ik altijd recht op palliatief verlof?

12. Hoe kan ik een palliatieve tegemoetkoming ontvangen?

13. Hoe stel ik een negatieve wilsverklaring op?

14. Onder welke voorwaarden kan euthanasie uitgevoerd worden?

15. Hoe stel ik een euthanasieverklaring op?

16 Waarom is de aanwijzing van een vertrouwenspersoon zo belangrijk?

17 Hoe kan ik bevestigen dat ik orgaandonor wil zijn?

18 Hoe schenk ik mijn lichaam aan de wetenschap?

19 Hoe kan ik mijn uitvaart vooraf regelen?

Hoofdstuk 5 : Financiële Planning

§1. Je eigen financieel plan

1. Waarom zou je een financieel plan opstellen?  

2. Hoe maak je een financieel plan in de praktijk?

3. Financiële planning als gepensioneerde? Het belang van je vermogen.

 

§2. Je financieel plan en je spaargeld

4 Hoeveel spaargeld heb ik nodig om mijn actuele levensstandaard te behouden?

5. Laat ik het kapitaal van mijn groepsverzekering ineens uitbetalen op of kies ik voor een maandelijkse rente?

 

§3. Je financieel plan en je vastgoed

6 als gepensioneerde je vastgoed beheren

7  je huis verkopen tegen lijfrente?

8  Wat is het opeetkrediet of omgekeerd woonkrediet?

9 Is investeren in het woonrecht op een serviceflat een goed idee?

 

§ 4. Naar de volgende generatie ?

10 wat wil ik nalaten voor mijn erfgenamen?

11 Kan ik beter nu al iets schenken?

12 je vastgoed aan je kinderen schenken ?