nieuw erfrecht 2018 : WAT BETEKENT DE VERLAGING VAN HET RESERVATAIR KINDSDEEL CONCREET?

* verlaging van het reservatair kindsdeel.

Het beschikbaar deel van de ouders zal altijd minstens de helft van de nalatenschap zijn, ongeacht het aantal kinderen dat men nalaat.

Tot op vandaag is dit beschikbaar deel beperkt tot

– 1/2 indien er slechts één kind is

– 1/3de bij twee kinderen en

– 1/4de bij 3 kinderen of meer.

Dit beschikbaar deel zal steeds 1/2 van de erfenis blijven, ongeacht het aantal kinderen.

Dat betekent dat het reservatair of minimaal deel van de kinderen verkleint, indien ze met meer dan één kind zijn.

Zo zal het beschermde erfdeel per kind veranderen:

– bij één kind : situatie verandert niet, want het beschermde erfdeel blijft ½ voor het enige kind.

– bij twee kinderen daalt het beschermde erfdeel van 1/3 naar 1/4

– bij drie kinderen daalt het beschermde erfdeel van 1/4 naar 1/6

– enzoverder.