nieuw erfrecht 2018 : HOE WORDEN DE SCHENKINGEN VOOR HET OVERLIJDEN NU GEWAARDEERD?

* schenkingen behouden hun waarde van dag van schenking en worden niet meer geherwaardeerd op datum van overlijden

Tot op heden worden schenkingen op dag van overlijden geherwaardeerd om een gelijke verdelng te realiseren tussen de erfgenamen. Een gebouw of bouwgrond dat jaren voor het overlijden werd geschonken, wordt op dag van overlijden opnieuw gewaardeeerd ter berekening van de fictieve massa, om zo te zorgen dat elke beschermde erfgenaam zijn minimal erfdeel kon bekomen.

Deze regeling zorgt echter vaak voor onaangename verrassingen en onbegrip bij de erfgenamen, en wordt daarom in de toekomst misschien afgeschaft