WAT ALS HET TESTAMENT TEGENSTRIJDIG IS MET EEN LEVENSVERZEKERING?

* De uitbetaling van een levensverzekering moet het testament volgen

Sinds maart 2014 is de overgangsmaatregel afgelopen die twee jaar eerder van start was gegaan.

Het gebeurt vaak dat iemand een testament opstelt in het voordeel van bepaalde personen, maar hierbij over het hoofd ziet dat er vroeger reeds een levensverzekering is afgesloten waarbij de begunstigde niet overeenkomt met het testament.

Vaak wordt er als begunstigde bij een levensverzekering “de wettelijke erfgenamen” vermeld. Deze wettelijke erfgenamen krijgen dan ieder een gelijk deel van het kapitaal uitgekeerd. Wie een testament maakt, wil meestal net van deze gelijke verdeling afwijken, of wil bepaalde wettelijke erfgenamen zo mogelijk uitsluiten.

Daarom geldt de nieuwe regeling als volgt: Bij een vermelding van “wettelijke erfgenamen” zal zo goed mogelijk de verdeling zoals voorzien in je testament worden gevolgd. Men gaat er immers van uit dat je in je testament je eigenlijke laatste wil formuleert.