KUNNEN STIEFKINDEREN OOK DEZELFDE SCHENKINGSRECHTEN GENIETEN?

Sinds 2016 zijn de Schenkingsrechten of schenkbelasting nu ook gelijk voor stiefkinderen in het Vlaamse Gewest.

In het Vlaamse Gewest werden schenkingen tussen stiefouders en stiefkinderen belast aan de hoogste tarieven, terwijl de schenkingen tussen kinderen en ouders warden belast aan de laagste tarieven. Dit verschikl in tarieven is vooral heel hoog bij schenkingen van onroerende goederen.

Deze ongelijkheid was al langer weggewerkt in het Waalse Gewest, maar is nu ook weggewerkt in het Vlaamse Gewest.

Stiefkinderen van ouders die huwen of wettelijk gaan samenwonen, kunnen onmiddellijk van deze gelijkschakeling genieten, terwijl stiefkinderen van ouders die feitelijk samenwonen, pas van deze gelijkschakeling genieten vanaf wanneer de ouders één jaar onafgebroken hebben samengewoond.

Ook een zorgkind kan nu van deze gelijkschakeling genieten. Maar je bent pas een zorgkind als je voor de leeftijd van 21 tijdens minstens 3 opeenvolgende jaren hebt ingewoond bij je zorgouder en er de opvoeding en verzorging hebt kunnen genieten zoals biologische ouders normal ook voorzien.