ERVEN STIEFKINDEREN NU AAN DEZELFDE TARIEVEN ERFBELASTING?

* Erfbelasting is sinds 2016 gelijk voor alle stiefkinderen in het Vlaamse Gewest.

Stiefkinderen zijn niet-gemeenschappelijke kinderen van getrouwde paren of van partners die wettelijk of feitelijk samenwonen.

Stiefkinderen kunnen reeds enige tijd aan dezelfde tarieven van erfbelasting erven als biologische kinderen daartoe, maar onder bepaalde voorwaarden.

Tot voor kort was in het Vlaamse Gewest de volgorde van overlijden van samenwonende (stief)ouders hierbij belangrijk. Een stiefkind had enkel recht op de verlaagde tarieven van erfbelasting in het geval dat zijn stiefouder zou overlijden op een moment dat hij samenwoonde met de biologische ouder.

In het andere geval, waarbij de stiefouder later zou sterven dan de biologische ouder, had dit stiefkind geen recht meer op de verlaagde tarieven, omdat op moment van dit tweede overlijden er geen sprake meer kon zijn van samenwoning.

Dit is nu veranderd : de volgorde van overlijden van je biologische ouder of van je stiefouder speelt hier geen rol meer. Als je als stiefkind kan aantonen dat je stiefouder op het moment van zijn overlijden met je biologische ouder wettelijk samenwoonde of ten minste één jaar onafgebroken feitelijk samenwoonde, heb je recht op de verlaagde tarieven van erfbelasting zoals zogenaamde “echte” kinderen.

Opgelet : stiefkinderen erven niet automatisch van hun stiefouder. Deze stiefouder moet vooraf een regeling treffen zoals via een testament. Op dit vlak is er niets veranderd