2014: WAAROM IS JE ERFENIS VERWERPEN TEN VOORDELE VAN JE KINDEREN NU MAKKELIJKER?

Dit wordt “de vrijwillige erfenissprong” genoemd…

Zo kan een kind de volledige erfenis van zijn ouder(s) verwerpen en deze erfenis zo doorgeven aan zijn eigen kinderen.

Vroeger was dat in de meeste gevallen niet mogelijk, tenzij ook al je broers en zussen ook de erfenis zouden verwerpen.

Indien je bijvoorbeeld erft van je ouders en jij en je broer verwerpen de nalatenschap, maar je twee zussen niet, dan waste het erfdeel van je broer en jezelf aan bij de erfenis van je zussen. Zo zouden je eigen afstammelingen en die van je broer niets van deze erfenis ontvangen.

Sinds kort is dit nu veranderd.

Indien een kind de erfenis van zijn ouders verwerpt. Zal dit doorgegeven worden

Let op : een erfenis weigeren betekent dat je helemaal niets kan erven

Je kan niet een deel van de nalatenschap verwerpen en een deel aanvaarden. Het is alles of niets. Op dat vlak is er niets veranderd.

Nadeel : als grootouder heb je hier echter geen zekerheid van, want het is aan je kind om na je overlijden je erfenis al dan niet te verwerpen.

Misschien is dit binnenkort ook te regelen indien. In het kader van de hervorming van het erfrecht, zou het mogelijk zijn om toch op voorhand al bepaalde afspraken te maken over de erfenis. Maar wat wel en niet zal kunnen en onder welke voorwaarden is nog niet bekend.