2014: ONTERVEN VIA EEN LEVENSVERZEKERING NU DEFINITIEF NIET MEER MOGELIJK?

Gezien de uitbetaling van een levensverzekering niet tot de nalatenschap behoort, was het tot voor enkele jaren geleden mogelijk om toch je beschermde erfgenamen op die manier hun bescherming uit te hollen. De uitbetaling van

Sinds kort is dit nog verstrengd: niet alleen hebben de beschermde erfgenamen recht op hun reservatair of voorbehouden deel de uitbetaalde premies, maar eveneens op hun reservatair deel wat de uitbetaling van het levensverzekeringskapitaal betreft. Beschermde erfgenamen kunnen dus hun wettelijke bescherming volledig uitoefenen op een levensverzekering, zodat een de facto onterving onmogelijk is geworden.

Zoals vroeger wordt de uitbetaling van een levensverzekering naar aanleiding van een overlijden belast met successierechten, wie het ook uiteindelijk ontvangt. Daar is niets aan veranderd.