2014: IS DE TERUGKEER VAN GESCHONKEN GOEDEREN VAN KINDEREN TERUG NAAR HUN OUDERS VRIJGESTELD VAN SUCCESSIERECHTEN?

Sinds 2014 is er een nieuwe vrijstelling van successierechten in het Vlaamse Gewest voor de zogenaamde “wettelijk terugkeer”.

Het principe is als volgt:

Als een kind overlijdt zonder zelf afstammelingen te hebben nagelaten, zullen alle goederen die het kind van zijn ouders heeft geschonken gekregen automatisch terug in bezit komen van de ouders. Vroeger werden hierop successierechten geheven, maar dir is nu afgeschaft.

Wettelijke terugkeer wordt toegepast op voorwaarde dat het kind overlijdt zonder dat het zelf afstammelingen heeft nagelaten, en dat het geschonken goed nog aanwezig is op moment van overlijden van het kind.

Dit bestond al langer in het Waals Gewest.

Of de schenking geregistreerd is of niet, heeft geen belang. Bijgevolg is dit ook mogelijk voor de handgift en de bankgift.