0%

Categorie archieven: TIPS EN WEETJES

hoe kan je nu goedkoper laten erven door vrienden?

Vanaf 2021 zal je in Vlaanderen 15.000 euro kunnen nalaten aan een vriend aan de erfbelasting van slechts 3% ipv 35% of meer. Toch kan het zijn dat de vriend meer zal betalen. OVERWEEG TOCH MAAR EEN SCHENKING Laat je iets na aan een goede vriend of vriendin, dan wordt er vandaag tot 55% Vlaamse […]

KUNNEN STIEFKINDEREN OOK DEZELFDE SCHENKINGSRECHTEN GENIETEN?

Sinds 2016 zijn de Schenkingsrechten of schenkbelasting nu ook gelijk voor stiefkinderen in het Vlaamse Gewest. In het Vlaamse Gewest werden schenkingen tussen stiefouders en stiefkinderen belast aan de hoogste tarieven, terwijl de schenkingen tussen kinderen en ouders warden belast aan de laagste tarieven. Dit verschikl in tarieven is vooral heel hoog bij schenkingen van […]

wat betekent “doorschenken” juist?

Sinds 1 september 2018 heb je de mogelijkheid om een erfenis van bijvoorbeeld je ouders door te schenken aan je eigen nabestaanden. Dit kan via een kosteloze schenking, maar moet wel gerealiseerd worden binnen het jaar na het overlijden. Als opa vergeten is een generatiesprong te organiseren, kan deze doorschenking een goede oplossing zijn. Een […]

wat is er veranderd aan de valkeniersclausule?

Sinds september 2018 laat de nieuwe valkeniersclausule laat dat de gezinswoning toch in volle eigendom aan de kinderen toekomen. In ruil daarvoor ontvangt de levenspartner een recht van bewoning van de gezinswoning van 6 maanden, en dit gratis zonder huur te moeten betalen. Dit moet wel vastgelegd worden in een erfopvolgingsakte

ERVEN STIEFKINDEREN NU AAN DEZELFDE TARIEVEN ERFBELASTING?

*Erfbelasting is nu gelijk voor alle stiefkinderen in het Vlaamse Gewest. Stiefkinderen zijn niet-gemeenschappelijke kinderen van getrouwde paren of van partners die wettelijk of feitelijk samenwonen. Stiefkinderen kunnen reeds enige tijd aan dezelfde tarieven van erfbelasting erven als biologische kinderen daartoe, maar onder bepaalde voorwaarden. Tot voor kort was in het Vlaamse Gewest de volgorde […]

WAT ALS HET TESTAMENT TEGENSTRIJDIG IS MET EEN LEVENSVERZEKERING?

* De uitbetaling van een levensverzekering moet het testament volgen Sinds maart 2014 is de overgangsmaatregel afgelopen die twee jaar eerder van start was gegaan. Het gebeurt vaak dat iemand een testament opstelt in het voordeel van bepaalde personen, maar hierbij over het hoofd ziet dat er vroeger reeds een levensverzekering is afgesloten waarbij de […]

IS DE WETTELIJKE RESERVE VOOR OUDERS AFGESCHAFT?

* afschaffing van de wettelijke reserve voor de ouders Indien kinderen overlijden zonder zelf afstammelingen te hebben nagelaten kunnen de ouders elk ¼ van de erfenis opeisen, tenzij het kind zelf anders heeft voorzien in het huwelijkscontract of een testament (enkel mogelijk voor wettelijke samenwonenden) dit is afgeschaft sinds september 2018.

nieuw erfrecht 2018 : HOE WORDEN DE SCHENKINGEN VOOR HET OVERLIJDEN NU GEWAARDEERD?

* schenkingen behouden hun waarde van dag van schenking en worden niet meer geherwaardeerd op datum van overlijden Tot op heden worden schenkingen op dag van overlijden geherwaardeerd om een gelijke verdelng te realiseren tussen de erfgenamen. Een gebouw of bouwgrond dat jaren voor het overlijden werd geschonken, wordt op dag van overlijden opnieuw gewaardeeerd ter […]