Geert Peeters

Geert Peeters

2015: VLAAMS GEWEST INT NU DE ERFBELASTING

Sinds 1 januari 2015 is het Vlabel, Vlaamse Belastingdienst, bevoegd voor de inning van de erfbelasting. De term successierechten wordt nu niet meer gebruikt, en is vervangen door de term “erfbelasting”. Sinds 2015 zijn de boetes bij laattijdige indiening fors…

2015: VLAAMS GEWEST INT NU DE ERFBELASTING

Sinds 1 januari 2015 is het Vlabel, Vlaamse Belastingdienst, bevoegd voor de inning van de erfbelasting. De term successierechten wordt nu niet meer gebruikt, en is vervangen door de term “erfbelasting”. Sinds 2015 zijn de boetes bij laattijdige indiening fors…