Geert Peeters

Geert Peeters

2016 : HERVORMING ERFRECHT

* Erfbelasting is nu gelijk voor alle stiefkinderen in het Vlaamse Gewest. Stiefkinderen zijn niet-gemeenschappelijke kinderen van getrouwde paren of van partners die wettelijk of feitelijk samenwonen. Stiefkinderen kunnen reeds enige tijd aan dezelfde tarieven van erfbelasting erven als biologische…