0%

kan ik iets verkopen aan mijn echtgenoot?

Jazeker, sinds september 2018 is het inderdaad mogelijk om zaken uit je eigen vermogen te verkopen aan je echtgenoot.

Je moet echter een billijke prijs hanteren, zoniet kan het later als schenking worden gekwalificeerd, met alle gevolgen vandien.