0%

2015: OOK IN HET WAALS GEWEST VRIJSTELLING SUCCESSIERECHTEN OP DE GEZINSWONING

Sinds 2015 geldt nu ook een vrijstelling van de successierechten op de gezinswoning voor de echtgenoot en wettelijk samenwonende partner. Feitelijk samenwonende partners kunnen niet van deze vrijstelling genieten.

Anders dan in het Vlaamse en Brusselse Gewest is deze vrijstelling echter beperkt tot een bedrag van 160.000 euro.